Algemene voorwaarden

Algemeen reglement voor vakantieverhuur Darden

 1. Roken: De woning is volledig rookvrij. U kan dan ook enkel buiten roken. Gelieve uw sigarettenpeuken in de voorziene asbakken te gooien. Ook in de ontspanningsruimte op de kelderverdieping mag NIET gerookt worden. De woning is uitgerust met een ventilatie en elektronisch gestuurd branddetectiesysteem. Ingeval de rookmelder geactiveerd wordt kan die niet zomaar uitgezet worden. Gelieve dan contact op te nemen met onderstaande noodnummers.
 2. Schoenrek en kapstok vindt u steeds in het portaal van elke woning. Gelieve hier dan ook gebruik van te maken. Gelieve uw schoenen uit te doen als u naar boven gaat. Met schoenen in de zetels liggen is uit den boze.
 3. Ramen: De woning is voorzien van draai- en kipramen. Als de ramen in kipstand staan, dient u de ramen eerst dicht te doen en dan pas open te draaien of te sluiten.
 4. Verwarming: U beschikt over een centrale verwarming. De thermostaat bevindt zich in de living. Bij aankomst kunt u de radiatoren open zetten zoals u wenst. De thermostaat is automatisch ingesteld maar kan verhoogd worden indien nodig. Daarnaast beschikt u over een speksteenkachel. Hout staat ter uwer beschikking, enkel dit hout mag verbrand worden. Papier, karton of andere mogen NIET verbrand worden in de kachel. U kan de luchttoevoer regelen rechts naast de ruit. Gelieve de houtmand nooit tegen de kachel te zetten en sluit de deur om brandgevaar te voorkomen! Gelieve tenslotte bewust om te gaan met energie- en waterverbruik. Laat niet onnodig ramen en deuren openstaan met de verwarming op.
 5. Internet: Er is internet voorzien in de woning (WIFI). De netwerknaam is ‘dapeko’ en het wachtwoord ‘19501951’
 6. TV en radio: U beschikt over TV Vlaanderen met satelliet. Steek de stekker in het stopcontact, druk op de afstandsbediening van het TV-toestel zelf bovenaan de rode knop in. Vervolgens drukt u op de afstandsbediening van TV Vlaanderen de rechterbovenknop ‘STB’. Wacht een paar seconden en dan kan u de gewenste post indrukken. Om de radio te beluisteren drukt u op de afstandsbediening van TV Vlaanderen de groene knop in. Kies uw gewenste post. Om terug te gaan naar TV dient u gewoon weer op de groene knop te drukken. Om de TV af te leggen drukt u de op de ‘rode knop’ en op ‘STB’. Als u bij opstarten geen beeld krijgt, trek dan de stekker van TV Vlaanderen uit, wacht enkele seconden en steek hem opnieuw in.
 7. Elektrische toestellen: U beschikt over een oven, rechts de gewenste graden instellen, links de gewenste voorkeursinstelling. U hebt een microgolfoven, zie aparte beschrijving in map. Daarnaast hebt u een vaatwasmachine ter uw beschikking, druk de linker knop in, kies uw programma en druk de rechterknop in om te starten.
 8. Stofzuigen: De woning is voorzien van een centraal stofzuigsysteem. In de living vindt u een aansluitpunt alsook boven in de gang waar u de slangen kan op aansluiten. Die slangen zijn voorzien boven in de kast naast de trap. Sluit de slang aan en de stofzuiger start automatisch. Zuig geen grote stuken, glas of grote stukken papier op!
 9. Zekeringen en meters: De zekeringskast bevindt zich in de inkomhal. De watermeter alsook de hoofdelectriciteit zijn in de kelder gevestigd aan de kant van de woning Petit Bonheur in de gang.
 10. Gemeenschappelijke delen: De woning is opgedeeld in 2 appartementen met gemeenschappelijke inkom, sauna en ontspanningsruimte. Gelieve dan ook respectvol op te treden:
  Betreedt de gemeenschappelijke inkom stil
  Gebruik voor 9.00 uur en na 22.00 uur de gemeenschappelijke delen niet meer of betreedt in stilte de trap en gang. Sluit steeds de kelderdeur om geluidshinder te vermijden
  Indien u de sauna wenst te gebruiken, gelieve dan het reservatieformulier in te vullen of onderling af ter spreken. Gelieve de sauna steeds proper achter te laten. Schoonmaakgerief vindt u in de gang naast de trip in de kelder. Één saunabeurt kost 4 jetons en duurt ongeveer 2.30 uur.
 11. Tuinmeubelen: Deze zijn vrij te gebruiken op het terras. Gelieve steeds altijd alles terug te zetten waar u het vond. Tafels mogen niet verplaatst worden. Ieder huis heeft zijn eigen grote parasol. Gelieve deze bij het verlaten van de woning of ’s avonds steeds te sluiten en in de hoes te doen. In Petit Bonheur is er ook zonnewering voorzien met afstandsbediening in de keuken. Gelieve bij het verlaten van de woning of ’s avonds de woning af te sluiten.
 12. Kinderstoelen: Deze staan in de kelder en zijn vrij te gebruiken.
 13. Vuilnis: Er staan beneden twee zwarte vuilnisbakken. Wat een bruine vuilniszak in Vlaanderen normaal is, is hier in de Ardennen een zwarte vuilniszak. Opgelet: er staan 2 zwarte vuilbakken, één met nummer 83 waar uw keukenafval in mag en een andere waar uw PMD in moet. Sorteer uw afval goed, er wordt streng op gecontroleerd! PMD-zakken liggen beneden in de kelder op de bank. Alle afval dient altijd in de vuilbakken gedeponeerd te worden om ongedierte te bestrijden. De ophaling gebeurt op maandag rond de middag voor huishoudelijk afval. Gelieve dan ook de vuilnisbak voor het hekken te zetten. Mensen die op zondag vertrekken vragen we ook om de vuilnisbak buiten te plaatsen. PMD wordt om de 14 dagen opgehaald. Zie de afvalkalender in de woning. Haal de volle zak uit de zwarte vuilbak en zet hem zo buiten.
 14. Brandveiligheid: Omwille van de brandveiligheid is het verboden zowel binnen als buiten een frietketel, gourmet- of fonduetoestel te gebruiken.
 15. Huisdieren: Huisdieren zijn niet toegelaten.
 16. Bedden en handdoeken: Beddenlakens en handdoeken dient u zelf mee te nemen. Gelieve geen bedden te verplaatsen.
 17. Feesten: Studentenfeesten of feesten met overlast zijn NIET toegelaten. Respecteer uw buren.
 18. Parking: Er is een parking voorzien bij iedere woning, parkeer uw wagen dan ook op deze parking en niet op straat!
 19. Maximale bezetting: Per woning zijn er een maximum aantal personen toelaatbaar. Het is NIET toegelaten om in de tuin tenten of ander extra personen te herbergen.
 • Vue du village: Maximum 14 personen + 1 kinderbed
 • Bel Horizon : Maximum 10/12 personen + 2 kinderbedden
 • Petit Bonheur : Maximum 6/8 personen + 1 kinderbed

Daarnaast willen wij u nog een aantal omgevingsinlichtingen verschaffen :

 • Er is een Nederlandstalige dokter in de regio: Dr. Lejeune Fernand, Rue Laplet 18 te 5550 Alle te bereiken op 061/50.40.12. Daarnaast zijn er dokter Daniel Cant (Place Mongin 6, 5550 Alle, GSM 0477/50.04.55) en dokter Fondaire Jean (Rue du Chapelle, 5550 Vresse sur Semois, T. 061.50.03.05)
 • Hulpdiensten in het nederlands in het weekend: bel nummer 1733 (dokters in Bièvre)
 • Ziekenhuis in de streek: Clinique N-D Miséricorde (Avenue de Houffalize 35, 6800 Libramont, T. 061/23.86.51)
 • Er is een toeristische dienst in Vresse-sur-Semois, Rue Albert Raty 112

Wij wensen u een aangenaam en deugddoend verblijf toe!

Telefoonnummers bij vragen: 050/78.06.36 of 0476/58.07.01 of 0472.40.86.60

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:

Een voorschot  van 150 € wordt gevraagd bij ondertekening van het contract op                                   rekeningnummer BE   met als vermelding “BEL HORIZON + uw huurperiode + naam”. Indien dit voorschot niet betaald wordt binnen de 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst, kunnen de verhuurders de reservatie van de woning niet langer garanderen.
Bij annulatie door de huurder wordt dit voorschot niet terugbetaald. De huurprijs is opgedeeld in 90% voor het onroerend goed en 10% voor de inboedel. Er wordt een kost voor energieverbruik aangerekend van € 14 per dag. Er wordt daarnaast ook een verplichte som van € 95 aangerekend voor het schoonmaken van de woning na de betrekking.
Ten laatste één maand voor aanvang van de huurperiode dient de volledige huurprijs betaald te worden op hetzelfde rekeningnummer met als vermelding “Volledige huur BEL HORIZON” + uw huurperiode + uw naam”. In de huurprijs is inbegrepen, het gebruik van alle ter beschikking gestelde gerief. De gehuurde plaatsen zijn gemeubileerd en voorzien van tafel- en keukengerief, alles volgens inventaris. Beddenlakens (matrasovertrek, kussensloop en donsdekenovertrekken) dient u zelf mee te brengen.

De huurder is verplicht een waarborg van € 200 te betalen om mogelijke beschadigingen aan de inboedel of het gebouw te dekken, alsook ingeval bij vertrek de plaatsen niet net bevonden worden. Ingeval de toegebrachte schade de € 200 overstijgt, behoudt de verhuurder het recht voor om bijkomend een schadevergoeding te eisen. Ingeval de huurder de woning goed onderhouden heeft, wordt hem/haar de waarborg terugbetaald op zijn/haar rekeningnummer.

De huurder verbindt zich ertoe zich de gehuurde plaatsen goed te onderhouden. Hij is verantwoordelijk voor alle eventuele tekorten en schade. Hij is verplicht schadeloosstelling te betalen voor vlekken of schade aangebracht aan de meubelen, wandbekleding, beddengoed, schilderwerk, … In geval hij huishoudgerief, of andere zou gebroken hebben, neemt de huurder de verplichting op zich dezelfde te vergoeden. De huurder die alles in goede staat bevonden heeft (zoals de inrichting, afloopbuizen, verlichting- en verwarmingstoestellen, sanitaire uitrusting,…) verplicht zich dezelfde te onderhouden en blijft er verantwoordelijk voor.

Bij elke contractwijziging wordt 100 € aangerekend.

Het is de huurder ten strengste verboden het goed onder te verhuren zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurders.

De woning mag op geen enkel moment door meer dan het opgegeven aantal personen bewoond worden (max. 12 personen). De woning heeft als bestemming weekend- en vakantiewoning. De woning mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

In geval de huurder niet op de vastgestelde datum kan aankomen, is hij verplicht de verhuurder daar  kennis van te geven. Huisdieren zijn niet toegelaten.                                                      

Sauna is afzonderlijk te huren. Prijs per saunabeurt bedraagt 35,00 euro.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten welke voortkomen uit persoonlijk letsel of materiële schade ontstaan tijdens uw verblijf.

De huurder en alle bewoners nemen kennis van dit contract samen met het algemeen reglement dat bijgevoegd wordt bij deze overeenkomst en daar integraal deel van uit maakt.